V. Országos Tarokkverseny

2012.01.19. 16:14

AZ EGRI GIBÁS IMRE TAROKK KLUB
V. ORSZÁGOS TAROKKVERSENYÉT
RENDEZI MEG,
2012. MÁRCIUS 31-ÉN, 10.00 ÓRAI KEZDETTEL
SZILVÁSVÁRADON A LOVAS ÉTTEREMBEN.

 

A tarokk szakirodalomban minden nagyra becsült szerző elfogadja, hogy az alapjáték a 20-as hívásos Paskievics. Ezt a gyönyörű és kristálytiszta logikával felépített játékot sokszor kényszerűségből, de még többször a „jó lappal nyerjél többet” elv alapján többen megreformálták. Kényszerűségből el lehet fogadni a 2 vagy 3 fővel játszott variációkat, s ha vannak olyanok akiknek a klasszikus Paskievics kevés variációt ad, s azt bővítik, azt is tudomásul kell venni. Mi úgy gondoljuk, hogy a leosztott lapunkat, annak erősségét elegendő kevés információval is partnerünk tudomására hozni, s abból lehetőleg teljesíteni a licitben vállaltakat. Ugyanez vonatkozik az ellenpárra is, hogy kontrájukkal jelezzék lapjuk erősségét. Amennyiben hibázás nem történik, s a szerencse sem pártol el egyik pártól sem, a legszebb játékok közé tartozik egy hirschkontrás 1-es játék, ahol valamelyik pár eléri a 48-at, hát még ha 47-47-et adnak a megszámolt pontok. Ezért,NAPIREND
 


7.30-9.30     Érkezés és regisztráció, sorsolás, reggelizési lehetőség,
mely rendelhető a nevezési lapon
10.00-10.55         I. forduló
11.00-11.55         II. forduló
12.00-12.55         III. forduló
13.00-14.30        Ebéd – kedvezményes menü rendelhető a nevezési lapon
14.30-15.25     IV. forduló
16.00-17.00    Döntő (1-4. helyezett), a további sorrendet eldöntő kisdöntők (5-8. helyezett, 9-12. helyezett, 13-16. helyezett és így tovább a nevezések számától függően
17.30-18.00        Eredményhirdetés, díjkiosztás
18.00-     Vacsora, kötetlen beszélgetés, igény szerint további kártyás asztalok, illetve kellemes élő bárzene hallgatás.


VERSENYSZABÁLYZAT AZ ORTODOX PASKIEVICS TAROKK JÁTÉK ESETÉN


E szabályzat célja, hogy a kupákon résztvevő, egymás játékát nem ismerő versenyzőknek olyan játék keretet nyújtson, amelynek figyelembe-vételével a bemondások mindenki számára ugyanazt jelentik és így remélhetőleg a játszmák eredményesebbek és "vita mentesebbek" lesznek.


BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK:


1. A tarokk kupán az vehet részt, aki e versenyszabályzatot és az általánosan elfogadott etikai normákat ismeri és azokat elfogadja, valamint vállalja a négy fordulón való részvételt és a verseny helyszínét, annak befejezéséig, nem hagyja el és a nevezési díjat befizette.

2. A verseny a klasszikus 20-as Paskievics szabályai szerint bonyolódik.

3. A versenyen limitált, max. 64 fő játszhat 16 db 4-es asztallal. A versenyen való részvétel az előzetes jelentkezési sorrendben történik, melyet e-mailban, levélben, ill. a helyszínen lehet megtenni. Amennyiben a nevezők létszáma úgy alakul, maximum 3 db öt fős asztalt állítunk fel.

4. Az I-IV. fordulók lebonyolítása gépi véletlenszerű sorsolással történik.

5. A zsűri 2 főből (versenyigazgató és a főrendező) áll, döntéseit minden esetben közösen hozza.
6. A zsűrit bármilyen vitás esetben akármelyik, az asztalnál ülő versenyző kérheti, de akkor annak döntései az asztal részére kötelezőek.
7. Abban az esetben, ha valaki a zsűri döntéseit felülbírálja, azt el nem fogadja, akkor az adott játékot a pillanatnyi állásnál félbe kell szakítani, az adott játékost ki kell zárni. A játék végeredményéről a zsűri dönt.

8. Egyes szabályok megszegése RENONSZ következménnyel jár, amelyről rendelkezés az adott szabálynál külön, illetőleg a renonsz szabályaiban található. A nem szabályozott vitás, valamint etikai kérdésekben a versenyigazgató dönt.

9. A szabályzat nem tartalmazza a tarokkjáték minden kötelező szabályát.

10. Egy forduló 55 percig tart, melynek végét jelezzük, és a folyamatban lévő parti az utolsó leosztás, ezután az asztaltitkárok a versenybíróságnak leadják a jegyzőkönyvet és kezdődik a következő forduló. (a játékidő ha engedi asztalonként max. 16 parti)

11. A játékok díjazása:
3-as játék:       1 pont
2-es játék:       2 pont
1-es játék:       3 pont
Szólós játék:     4 pont
Trulle:              2 pont
4 király:           2 pont
Pagát:            10 pont
Volát: játékfajtánként     6 pont
XXI fogás:                   42 pont
      A vonal alatti bemondások “csendben” teljesítése 50%-os díjazással jár.

12. Az asztaltitkárok, akik a jegyzőkönyvet vezetik, etikai okokból a jegyzőkönyvben csak a győztes párokat és a játék értékét regisztrálják, a pontos végeredményt csak az összes parti lejátszása után számolja ki a zsűri és rögzíti a számítógépen.

13. VERSENYPONTOK
a. 4 fős asztal sorrendjének megfelelően a versenypontok a következők:
1. helyezett: 10 pont
2. helyezett: 8 pont
3. helyezett: 6 pont
4. helyezett: 4 pont

b. 5 fős asztal sorrendjének megfelelően a versenypontok a következők:
           1. helyezett 10 pont
2. helyezett 8 pont
3. helyezett 6 pont
4. helyezett 4 pont
5. helyezett 4 pont

c. Holtverseny esetén a következőképpen kell a sorrendet eldönteni:
A holtversenyben lévő két játékos a két helyezés pontszámának matematikai átlagát kapja. Például ha a 2. és a 3. helyen holtverseny van:
1. helyezett 10 pont
2. helyezett 7 pont
3. helyezett 7 pont
4. helyezett 4 pont
5. helyezett 4 pont             


14. Az asztaltitkárok munkáját könnyítendő és azon elv, hogy „a jó lappal rendelkező játékos még többet nyerjen” ne érvényesüljön a 8 és 9 tarokk kézbenléte nem jár külön pontokkal (úgyis elég pontot kap a játszmából)

15. Az I-IV. fordulóban megszerzett helyezések pontjait összesítjük, ez adja ki a döntők előtti sorrendet (holtverseny esetén az asztaloknál megszerzett nyeremény összege dönt), majd a döntőkben  partik a végső sorrendet határozzák meg. A döntőkben mindenki tiszta lappal indul, tehát az eddig megszerzett pontjait nem viszi magával.

16/1. 8 vagy 9 tarokk bejelentése esetén a bejelentőnek (amennyiben nem ő a játékos, vagy a licitálás során nem derült ki hovatartozása) ellenfélként kontrával, partnerként passzal kell hovatartozását jelezni.

16/2. Pagát bemondás esetén kötelező a tarokkszám bemondása úgy a
játékosnak, mint a kontrásnak.

17. Az egyedül licitáló annyi lapot vesz a talonból, amennyit akar (3,2,1,0), ezzel
EMELHETI a játék értékét.
Kivéve: ha elölről invitált és nem fogadták.

18/1. Licitálás
Licitálni csak honőrrel lehet. Az általánosan elfogadott PRÓBALICIT az utolsó játékos számára adva van, de annak sikertelensége esetén (nem kap honőrt) szólós trull játékot kell (3x6 pont) partnerei számára jóváírni.

18/2. Invites licit
Invitálni általában csak NAGY honőrrel lehet. Pagáttal történő invitálás
kötelező pagát ultimó megjátszásával jár, melyet a bemondásban jelezni kell!
Amennyiben a licitálást nem az invitáló nyeri, a fogadó-felvevő köteles az
invitest meghívni! Lehet invittel kezdeni a licitet.
Viszontinvit nincs, azaz az invit fogadása ugrással újabb invitet nem jelent. A
licitálás során 1 ugrás XIX-es invitet, 2 ugrás pedig XVIII-as invitet jelent.
Megjegyzés:  a “tartom” az nem ugrás, szóló invit esetén is a fenti szabály
kell alkalmazni.

19. Fektetés
XX-ast, invitáló tarokkot, királyt és honőrt fektetni nem lehet. E szabályok
megszegése RENONSZ.

20. Lapot bedobni csak a fektetés előtti állapotot figyelembe véve,  a következő esetekben lehet: - szóló pagát, szóló XXI, mind a négy király kézbenléte esetén, vagy amennyiben a kézben egyetlen tarokk sincs. Ez esetekben a jogosult utolsó eldobási lehetősége a kijövő játékos indulásáig lehet.

21. Tarokk fektetése esetén, a játékosok a bemondások megkezdése előtt
kötelesek a lefektetett tarokkok számát jelezni. Ennek elmaradása RENONSZ.
Felvevőnek kötelessége a lefektetett tarokk (tarokkok) megmutatása.
5 fős asztal esetén a skartért az osztó felelős, hibájából történt renonsz értékét
tőle vonják le.
22. A bemondások és a játék emelése
Az emelés “a csillagos égig”, tehát Fedák Sáriig mehet.
Volát után csak pagát ultimót és XXI fogást lehet bejelenteni.

23. Lejátszás
Minden partit le kell játszani, kivétel a sima hármas Trulle, ahol mind a 3 honőr
a felvevők kezében van és ezt jelzik is.

24. Játék megnyerése
      A játékot a felvevő pár akkor nyeri, ha az ütéseinek pont értéke minimum 48. A
      játékot az ellenpár függetlenül attól, hogy kontrázott-e vagy sem, akkor nyeri, ha
      az ütéseinek pontértéke legalább 47. („BIKA” nincs)

25/1. Renonsz
         Hibás licitálás és bemondási hiba esetén, a hibázó játékos renonszot fizet.

25/2. Hibás játék, pl. rossz. lap tétele, szigorúan számít! (Lapvisszavevés semmilyen
         körülmények között nincsen.)
         Renonsz esetén a bemondott figurákat kell a hibázó játékosnak megfizetnie
         mindhárom partnerének.
         A bemondott vagy csendben teljesített XXI fogás utáni vétség miatt a fogó pár a
         XXI fogással járó pontokat megkapja, plusz még a vétkes az alapbemondásból
         származó pontokat is köteles saját pontjaiból mindhárom partnerének átadni.

25/3. A licitálásból és a játékból várható XXI fogás előtt történő elnézett renonsz esetén az asztalnál ülők megegyezésére van szükség a játék folytatásához, kivételt képez ha a vétkező esélyes a XXI elfogására, illetve a XXI behajtására
         (Ez esetben a fenti renonsz-szabályok a mérvadók.)


A verseny díjazása

A  nagydöntő helyezettjei feliratozott serleget kapnak. A első helyezett ezen kívül még egy vándorserleget kap.
Minden résztvevő végső helyezését igazoló oklevelet kap.

Nevezési díj: 2.000,- Ft/fő.

A nevezési díj befizetése a verseny helyszínén a Lovas Étteremben. (Kártyát a rendezők biztosítanak)

Egyéb szolgáltatásaink a regisztrált versenyzők és családtagjaik részére:


Ingyenes szolgáltatások:


Kocsikázás a Szalajka-völgybe, futószáras lovaglás, kisvonati belépőjegyek, múzeumi belépők a Lótenyésztési telepre, a Lipicai Lótörténeti Kiállításra, illetve az Erdészeti Múzeumba.


Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:  


- szálláslehetőségek: 3.000,- Ft/fő/éj-től 10.000,- Ft/fő/éj-ig
- kedvezményes reggeli 1.000,- Ft/fő
- kedvezményes ebéd  2.000,- Ft/fő
- kedvezményes vacsora  2.500,- Ft/fő

- este az eredményhirdetés után kötetlen beszélgetésre, borozgatásra, sörözésre, tarokkozásra, vacsorázásra, illetve kiváló élőzene hallgatására van lehetőség. A teljes fogyasztásból 10% kedvezményt biztosítunk.


Kérjük kedves tarokkos barátainkat, hogy jelentkezéseiket (a jelentkezési lapot kitöltve), ha van rá lehetőség, március 16-ig, írásban, vagy elektronikus levélben az alábbi címre küldjék el:


Gál Gábor
Szilvásvárad, Dózsa Gy. u. 12/1. Telefon: 30/9552-180, Fax: 36/355-555,

e-mail: lovasetterem@t-online.hu

Nevezési lap letöltése:  http://data.hu/get/4638591/NEVEZESI_LAP.doc

Az idei évben is labdarúgó tornával kívánunk emlékezni kiváló barátunkra, kollégánkra

KORMOS ATTILÁRA.
 
VERSENYKIÍRÁS
X. Kormos Attila Emléktorna - 2012. február 11.
 
Csapatok jelentkezését várjuk a 2012. február 11-én megrendezésre kerülő hagyományőrző emléktornára.
 
Helye: Szilvásváradi Általános Iskola tornaterme
 
Kezdés ideje: 8:00 óra
 
Program: ·         Csapatok regisztrálása, csapatbeosztás ismertetése
·         Megemlékezés, megnyitó
·         Csoportmérkőzések
·         Döntők
·         Eredményhirdetés, díjátadás
 
Nevezési feltétel: (4+1+3)= 8 fős csapatok jelentkezését várjuk. Az igazolt játékosok száma nincs megkötve!
 
Nevezési határidő: 2012. február 10. 18 óra
- a tornán résztvevő csapatok létszáma 10-re van limitálva
 
Nevezési díj: 8.000,-Ft/csapat, melyet a nevezések leadásával egyidőben kell befizetni.
 
Díjazás:
            I. helyezett:
·         vándorserleg
·         aranyérem
·         emléklap
·         sörözéssel egybekötött vacsora meghívás az egész csapat részére a Lovas Étteremben
            II. helyezett:
·         ezüstérem
·         emléklap
            III. helyezett:
·         bronzérem
·         emléklap
            További helyezettek:
·         emléklap
valamint
 
KÜLÖNDÍJAK:
 • Legjobb mezőnyjátékos: Vacsorameghívás 2 fő részére a Zsálya Bisztróba
 • Legjobb kapus: Vacsorameghívás 2 fő részére a Lovas Étterembe
 • Gólkirály: Pénzdíj
 • és satöbbi... :)
 
Szívesen vesszük a felajánlásokat további különdíjak tekintetében.
 
Előre bejelentkezés esetén a csapatok részére kedvezményes étkezési lehetőséget biztosítunk a Lovas Étteremben – ebéd, illetve vacsora 800,- Ft/fő áron.
 
Információ: Gál Gábor Tel: 30/9552-180

 

Év végi programdömping

2011.11.07. 18:13

Hú, de régen nem adtam hírt a blogon!
Kissé szégyellem is magam, de tudjátok be annak, hogy sok feladat adódott az elmúlt időszakban.
Először is arról talán, hogy mi is történt a nyár folyamán….
Volt itt Kutyakiállítás, Lovasnap, Kerékpáros Maraton Outdoor Fesztivál, meg miegymás.
Megújult a Szabadtéri Erdei Múzeum, és rossz szezonja volt a gombáknak (kevés csapadék, szárazság), de szerencsére azért mindig találtunk annyit, amennyi elég volt az ételekhez.

És ugye itt volt okt.8-án az év egyik legkiemelkedőbb eseménye, a XIV. Szarvasgomba-vadászat a Szalajka- völgyben.
Egész augusztustól nem esett egy csepp eső sem, de „szerencsére” egy nappal a rendezvény előtt, vízszintesen támadt az égi áldás.
Panaszunk azonban nem lehet, mivel szombaton csodálatos napsütés kísérte végig a napunkat. A kutyák jófejek voltak és ügyesek, Rupi szerintem megint nagyot alkotott, a Reform Chef Club hozta a megszokott jó formáját, és a fiatal borászok is kiváló minőséget produkáltak.
Sajnos páran lemaradtak rendezvényünkről, de természetesen az idén sem maradtak ki mindenből, ugyanis december 3-ám Mikulás környéki Szarvasgomba Napot tartunk, ültetvénybejárással, kutyás versennyel és természetesen szarvasgombás vacsoraesttel.
 

A részletes program a következő:


10:00    Vendégek fogadása, üdvözlések, programismertetés, regisztráció.

11:00    Ültetvénybejárás Berecz Béla barátunkkal
             Az ültetvény megközelítése saját járművekkel, vagy lovas fogatokkal történik.

12:30    "Kutyás Mikulás"
             Játékos szarvasgomba kereső verseny, természetesen a Mikulás jegyében.
             Jelentkezni lehet: Vasteleky Einbeck Péter
             Tel.: 70/3-777-222; E-mail: vasidog.simon@gmail.com
 

13:30 - 15:30-ig    Ebédszünet
                      A Lovas Étteremben kedvezményes menüvel várunk mindenkit!
                      (Kérjük, a regisztráció során jelezzék részvételi szándékukat!)
A) Menü:
Falusi májgaluskaleves
Parasztsonkás pulykatekercs körtés burgonyahabbal
Pezsgő fagyis palacsinta tokajis birsalmával
Ára: 2.000.- Ft / fő
 
B) Menü:
Marhapofaleves velőscsonttal, eperlevéllel és aranyló töltikével
Kecskesajtos borjúpárna, schalotte hagymás burgonyapogácsával
Pezsgő fagyis palacsinta tokajis birsalmával
Ára: 3.300.- Ft / fő

Vagy a’ la carte – főszerepben a ropogós fokhagymás pisztránggal –
-10% kedvezménnyel!


A Lovas Étterem télikertjében mindenkinek lehetőséget biztosítunk, hogy saját ötleteit, termékeit, bemutathassa, kóstoltathassa, közkincsé tegye (magyarul eladják, mivel ez egy mini szarvasgombapiac lenne az elképzeléseink szerint).
Elég első menetben, ha gondolod, csak recepteket, karácsonyi ötleteket hoznod és ezt megosztanod mindannyiunkkal, mint az igazi Mikulás!
Természetesen mi is készülünk egy jó kis szarvasgomba rilettel, de szívesen látunk szarvasgombás házi csokit, szarvasgombás kolbászt, pálinkát, sajtot, lekvárt, mézet… és még sorolhatnám tovább! De Te ezt úgyis jobban tudod, hogy miben vagy a legjobb. :-)


15:30-tól Szilvásváradi Szarvasgomba Egyesület Közgyűlése
Beszámolók, jövő évi programnaptár ismertetése
Tagdíjak
Egyebek

15:30-tól Családtagoknak, illetve érdeklődőknek és nem egyesületi tagoknak, tehát
bárkinek, vagy mindenkinek:

Szarvasgombás ételkészítés, bemutató, otthoni praktikus tanácsok,
az elkészült étel kóstolója

Az eddigi programokon való részvétel (kivéve az ebédet) díjtalan, bárki számára előzetes bejelentkezés alapján elérhető. (Köszönet az Egyesületnek, a Ménesgazdaságnak, a Lovas Étteremnek, a kutyásoknak stb…stb..).


És az esti érdekességekről:

17:00 – 18:00 Érkezés a Lovas Étterem télikertjébe.

Folyékony beléptető rendszer keretében, különböző merényletek, mint

 • pálinkabár,
 • forralt bor,
 • gyerekeknek és betegeknek citrus tea
 • hideg falatkák
 • krémek
 • rillettek
 • pástétomok
 • és friss, ropogós kenyér


18:00 – től Köszöntő, majd a Rupi, a Norbi és a jó Sanyi bácsi, és a Robi (Ők a séfek) vezényletével indul az idei Mikulás Napi szarvasgomba vacsoránk


Menü


Üdvözlőbor: Juhász Testvérek – Olaszrizling ’09

Szilvásváradi pisztrángfilé édesvízi ráklevesben
Orsolya Pincészet – Hetedhét

Szarvasgombás bükki sajtban forgatott nudli, vörösboros libazúzával
Gál Tibor – TiTi Válogatás
Vámosi Attila – Turán ’09

Komótos szarvascomb steak, szarvasgombás sütőtökkel, zeller gratinnal
Kedves Jóbarátom Bikavére ’08-ból
Bolyki János – Cabernet Franc ’09

Szarvasgombás vaníliatorta, mámoros birsfagyival
Demeter Csaba – Mámor


Beszélgetéshez egy kis sajtízelítő:

Sándor Tamás barátunk Bükki kézműves műhelyéből
Simon József - Barbár

 

És hogy mire számíthattok még az este folyamán?
Kellemes társaságra, jó nagy beszélgetésekre, zenére…, a többit majd az Őrszobán!


Az esti program ára, borokkal együtt: 9.990.- Ft / fő
Mint már 3 éve!

 

Jelentkezés, asztalfoglalás:

Lovas Étterem
E-mail: lovasetterem@t-online.hu
Telefon: +36 36 564 057
Mobiltelefon: +36 30 955 21 80


Tegnap volt szerencsém egy szép szarvashoz, és szóltam is rögtön hentes barátunknak, hogy e héten mangalicát kell vágnunk, és nekilátunk az idei ősz első szarvas szalámi, szarvas kolbász, és természetesen ugyanezek, mangalicából történő legyártásához.
Hozzáteszem pont jókor, mert már ki voltunk fogyva mindenből, úgyhogy hamarosan kóstolhatóak lesznek az ősz első finomságai a Lovasban és az egri Zsályában is.

Neki álltunk – a nagy sikerre való tekintettel – a szarvasgomba rillette „gyártásához” is, melyet minden kedves Vendég itt a Lovasból és az egri Zsályából is hazavihet, megkóstoltathatja családjával is!

2011. évi Eseménynaptár
November 19. - Erzsébet napi főzősuli Norbival és Nádasy Erikával, aki reményeink szerint az esti vacsoránál még dalra is fakad. (Zsálya Bisztró Eger)
December 3. - Szilvásváradra várjuk a Mikulást. Szarvasgomba – nap a Lovas Étteremben, egy kellemes, kötetlen vacsoraesttel egybekötve!
December 16. - Félpénzes Péntek a Zsályában
December 17. – Félpénzes kaják a Lovasban
December 27 – Január 1. – Lovas …… és forralt bor
December 31. – Szilveszteri mulatozás a Lovasban és az egri Zsályában     
 

Készítette: Berecz Tibor

Valentin napi batyusbál a Lovasban

 

Na ilyen még nem volt!

2011. Február 12-én!

Mi az, amire számíthatsz?

Andalító szerelmes dalokra a a vacsora ideje alatt, majd ha már unjuk a „simulóst”, jöhet egy kis rock and roll meg miegymás!

Ha nincs kedved otthon főzőcskézni, természetesen a konyhánk és pár speciális hideg sörözős-borozós fogás is rendelkezésedre áll, valamint italkészletünket is kiihatod, ha kedved úgy leled. Egy biztos, hogy a helyi fogyasztásodból – pusztán szeretetből – 20% kedvezményt is kapsz! Lesz itt amúgy tombola (főnyeremény egy nyaralás Görögországban 4 fő részére) jó zene, udvarias kiszolgálás és Valentin napi „társasjátékok”. (Ez még meglepi)

Belépő a batyusbálba 1.500,- Ft/fő.

 

Asztalfoglalás:

Telefon: 36/564-057

30/9552-180

e-mail:

lovasetterem@t-online.hu

Kövessen minket a facebookon is: www.facebook.com/lovasetterem

BUÉK mindenkinek!

2011.01.05. 10:46

 

BUÉK Mindenkinek!
 
 
…és hogy jól induljon az új év, ígéretünkhöz híven január 8-án levágunk egy szép malacot, feldogozzuk, sütünk – főzünk – pálinkázunk és próbáljuk jól érezni magunkat. Mindenkit szívesen látunk a napközbeni eseményekre. Mi már 9-től itt vagyunk! Lesz itt termékkóstoló és vásárlási lehetőség. Este 18.30-tól disznótoros vacsora buli zenével.
 
Fontos! Csak a vásárlást és a fogyasztásodat kell kifizetned (a kóstolókat és a programot én állom!)
 
Még egy jó hír a 2011-es év elejére!
 
Február végéig minden vasárnap 50%-os áron kajálhattok a Zsályában. Ne feledd! A vasárnap a pihenés napja, nem csak a családnak, de a ház asszonyának is! Az egész napos sütés – főzés, a délutáni mosogatás és rendrakás helyett válaszd a pihenést és a remek ízeket!
 
És hogy mi várható még januárban? Hát ezen a héten meg megtudhatod, ha olvasod a következő hírlevelet.
 
Indulnak a zenés-táncos estek, borvacsorák, könyvbemutatók és dedikálások, kéthetente sütőiskola.
 
 
További információ, asztalfoglalás, bejelentkezés a programokra:
 
 
Tel: 36/515-337
Mobil: 30/9552-180

 

Eseménynaptár

2010.12.01. 14:53

 

Eseménynaptár
 
2010 december 14 .– Operett kedd Tóth Évával és Leblanc Győzővel
 
2010 december 17.  - Félpénzes kaják a Lovasban
 
2010 december 27 – 2011 január 2 – forró italok és lovas szán
 
2010 december 31 . – szilveszteri mulatozás
 
2011 január 15. – Szarvasgomba nap
 
2011 február 12. – Hentesek versenye
 
2011 október 8. – XIV. szarvasgomba vadászat a Szalajka völgyben

 

Libalakoma receptek

2010.11.24. 10:52

 

Libalakoma receptek!

 
Libamájjal töltött libacomb cukkínis lecsós karikaburgonyával
 
Hozzávalók 4 személyre:
4 db libacomb
40 dkg libamáj
2 db cukkíni
40 dkg vöröshagyma
20 dkg tv-paprika
20 dkg paradicsom
4 ek paradicsompüré
60 dkg burgonya
1 fej fokhagyma
ízlés szerint só, bors, pirospaprika
 
 
Elkészítés:
Fogod a libacombokat és szépen megtisztítod és letokozod, éles késsel a bőre alá vágsz és betöltöd az ujjnyi vastagra szeletelt libamájat. Só, bors és egy kis fokhagyma és mehet a tepsibe. A zsiradékot és a vizet se feledd róla! Addig ki ne vedd, amíg ropogós pirosra nem sült!
Közben elkészítheted a házi lecsót, cukkínivel, ahogy azt kell. Mielőtt felteszed, ropogósra sütütt karikaburgonyát kínálj hozzá! S ne feledd, hogy mindenhez jó vörösbor dukál!
 
 
Szilvás libamell szilvás galuskával
 
 Hozzávalók 4 személyre:
4 db libamell
30 dkg friss szilva
1 üveg szilvalekvár
4 db tojás
80 dkg liszt
só, bors ízlés szerint
némi zsiradék
4 cl konyak
3 dl tejszín
 
Elkészítés:

A libamellet megtisztítod, a húsát éles késsel felszúrod és a friss szilvával tömködöd. Sóval, borssal bedörzsölöd és vízzel, zsiradékkal a sütőbe teszed, majd lassú tűzön piros ropogósra sütöd. Még ez készül elkészítheted a galuskát, melyhez bekeveréskor szilvalekvárt teszel, s utána kiszagatod, mint mindig. A mártásba kell lekvár, tejszín és a jó konyak. Összeforr és így együtt teszed fel!

 

 

Bulizzuk át együtt a Szilveszter éjszakát a Lovasban!
 
Tánc, zene, jókedv, móka, kacagás, kiváló ízek, ünnepi étkek, remek muzsika.
Kell ennél több? Hát persze! Az, hogy Ön is eljöjjön!
Vendégeinket egy folyékony beléptető rendszeren keresztül köszöntjük.
pálesz, forralt bor, puncs és társaik
 
Ünnepi menü:
Bevezető egy kellemesnek ígérkező szilveszteri mulatozásba
Füstölt kacsamell szeletek, kacsapástétommal és kadarkás szederrel
 
Ki sok levest eszik, az soká is él
Csicsóka-leves citromos báránykolbásszal
 
Ennél a fogásnál, remélem, a jókedvedet nem befolyásolja a főnököd holnapi fejfájása sem
A: Hagyományos szilveszteri bőrös malacsült pezsgős káposztával,
tepertős, hagymás tört burgonyával
B: Tanyasi kendermagos melle és combja tokajis zöldségágyon,
libamáj carpaccióval
 
La dolce vita!
Óévi jókívánság desszert: birsalmás – mascarpónés süti
 
A beszélgetésekhez, bulizáshoz, piáláshoz!
Kézműves házi sajtok pirított dióval – egy kis házi szarvasgombás kecskesajtot is belecsempészek!
 
Edd, hogy lóvéd legyen, mint tenger!
Éjfél után bükki káposztás malacgulyás lencsével és sok-sok füstölt hússal
……Mert így kedvelem!
 
A jókedvről a személyzet, a kiváló zenéről a Morzsi Duó gondoskodik.
Szilveszteri meglepetés műsor!  Tombola!  Éjfélig megtudhatja a jövőjét!!
Vendégeinket nyolcszor kínáljuk az est folyamán!
Otthon ne feledje kedvesét, s a jó kedvét!
Részvételi díj már 4 éve: 13.500,- Ft/fő
Asztalfoglalás: Lovas Étterem, 3348 Szilvásvárad, Szalajka-völgy
Tel.: 36/564-057, Fax: 36/355-555, Mobil: 30/9552-180
Éjfél után tűzijátékkal köszöntjük 2011-et!

 

Főzőiskola volt, lesz

2010.11.19. 14:44

 

Főzőiskola volt, lesz

 
Kicsit el voltam havazva, így csak most tudósítok első olasz főzőiskolánkról az egri Zsályában.
 
Jó hangulatban készültek az ételek, és ahogy gondoltam, már az ebédnél felpukkantottunk egy-két igényes fehéret (Hanga Demeter Csabától) és megittuk Bolyki Jani barátunk utolsó üveg 2009-es Roséját is.
 
A gnocchi kiváló, habkönnyű volt, az ebédből ez volt a kedvencem! A délutáni siesta után nekiláttunk a vacsora elkészítéséhez. Mivel délelőtt már sok mindennel előkészültünk, így több idő maradt a beszélgetésre és praktikus információkat kaptunk olaszországi kirándulási célokról, különleges rendezvényekről, eseményekről.
 
A vacsora „sztárja” a saltimbocca volt és természetesen Laura, aki fantasztikus olasz slágerekkel örvendeztetett meg bennünket. Köszönjük, Laura!
 
És hogy a hordó nem áll meg? mondá a művelt magyar, természetesen folytatódik a sorozat! November 20-án pedig a várva-várt francia főzősuli és a francia vacsoraest Rupival és Csuti (Csutorás Feri) kiváló boraival! A francia vacsoraestről és a főzőtanfolyamról bővebb információt kaphatsz a www.hotelaqua-eger.hu honlapon.
 
Fotókat az utolsó rendezvényről a Facebookon és a Zsálya honlapján találhattok!

 

Félpénzes kaják napja a Lovas Étteremben!

 
Kedves Vendégeink!
 
Törzsvendégeinknek szeretnénk megköszönni egész éves figyelmüket, hogy megtisztelték éttermeinket,
új vendégeinknek kedvet szeretnénk csinálni az éttermeink felkereséséhez, ezért év végi torkoskodásra hívjuk Önöket
 
december 16-án az egri Zsálya bisztróba,
december 17-én a szilvásváradi Lovas étterembe.
 
Ezen a napon minden a la carte ételünk fél áron lesz kapható, továbbá élőzenével próbáljuk kellemesebbé tenni az estéjüket.
 
Ajánlatunk már ebéd fogyasztása esetén is érvényes.
 
Mindenkit szeretettel várunk.
 
Asztalfoglalás remélhetőleg szükséges.
 
Tisztelettel
 
 
Gál Gábor
Vendéglősmester
 

 

 

Aki az idén október 9-én lemaradt, az az idén kimaradt?
 
Na ez nem igaz! December 11-én részt vehetsz egy „szüret utáni” szarvasgombás vacsorán. Újborok és óborok kíséretében kóstolhatjuk meg az év legérettebb szarvasgombáit.
 
Az est programja:
 
 
17.00 – 18.00 óra     Érkezés az étterem télikertjébe, illetve kerthelyiségébe.
„Folyékony beléptető rendszer” falatkákkal, kanapékkal, forró-tüzes italokkal
 
 
18.00 óra                Ötfogásos szarvasgomba vacsora egri és tokaji borvidék új és óborainak bemutatójával – Bolyki János, Orsolya Pincészet, Lőrincz György, Demeter Csaba, Csutorás Ferenc, Juhász testvérek pincészeteiből.
 
 
                        Fehérbableves szarvasgombás báránykolbásszal
                                   
 
                        Szarvasgombás zsendicés tagliatelle
 
 
                        Borjúcsülök resztelt libamájjal, almás galettel és angolzeller pürével
 
 
                        Szarvasgombás brownie házi túrófagyival
 
 
                        Házi sajtok Sándor Tamás bükki sajtmanufaktúrájából
 
 
 
17.00 órától a vacsora alatt hangulatos bárzenét hallgathatnak, majd a vacsora után kedv és igény szerint kifulladásig bulizene!
 
 
 
Ár: 9.999,- Ft/fő, mely tartalmazza a fent felsoroltakat és 10 féle bor kóstolását a vacsoránál.
 
 
 
 
És aki az egész napját ránk tudja szánni, az az alábbi programok közül válogathat.
 
10.00 – 12.00 óra        Kurzusok az alábbi témakörökben:
 
-          Szarvasgomba keresés, gyűjtés
-          Termesztői tapasztalatok
-          Szarvasgombás ételkészítés
 
12.30 – 14.00 óra       Ültetvénybejárás, kutyás bemutató
15.30 órától                Szilvásváradi Szarvasgomba Egyesület éves közgyűlése. Tagfelvétel
 
 
 
Napközben:             - újbor kóstoló és borvásár
-          forró italok – kemencés lángos
 
Előzetes bejelentkezés szükséges a vacsoraestre, illetve a napközbeni programokra is.
Esetleges egyesületi tagság iránti kérelmüket is kérjük, időben jelezzék.
 
További információ és bejelentkezés:
 
Lovas étterem, Szilvásvárad, Szalajka völgy
 telefon: 36/564-057, 30/9552-180,
 
Gál Sándor elnök

 

Ruprecht László: Szarvasgomba fohász

Hova tűntél hajnali fény?
Fa árnyéka vajon miről mesél?
Mire buzdít az őszi szél csókja?
Mivé lett a föld megbúvó gondja?
Vadak Ti kik nesztelenül fujtattok szüntelen,
Bokrok karmaitól tépázva vágtattok hegyeken,
De csitt, valaki, ébred már mohás földnek kérgében.
Megbújt már rég, természet keblében,
Magába szívta a fáradt agyag ködös leheletét,
Áhítatát leplezve várja a szűkülő naplementét.
Az aranyló korong, izzó ruháját dér csipkedi,
Életében új nap virradt, zsibbadt lelke ezt köszöni.
Rozsdás erdő bölcsőjében Őt keresi kutyák hada,
Édes a búcsú, a születés eme szokatlan formája.
Nem fekszik már többet vissza nyirkos avar ágyába,
Édennek kertjében almafa állott,
Édes nedve keseríté meg a világot.
De a földnek buja gyümölcse, melyet tenyerünkbe veszünk,
Rózsafa reszelővel, finoman ébresztgetünk.
Illata és íze csodaként lebeg a konyhába,
Vissza hozva, lét örömét ebbe a világba.
Ki kóstolta bizonyára már tudja,
E nemes teremtmény a szarvasgomba.

 

HUMOR + a BOR

2010.09.27. 15:07

Humor + a bor - Lovas étterem 2010 November 4.

 
 
Ahogy Rokker Zsolti barátunk mondta:
„… nagy hülyeség volna e két dolgot elválasztani egymástól!”
 
Mi ezt akkor meg se tesszük!
 
Ezen felbuzdulva, november 4-én a Lovas étteremben megtartjuk az első Humor + a bor elnevezésű – szerintem jónak tűnő – estünket.
 
Két kitűnő humorista (mert szerintem a most oly divatos stand up helyett ugyanúgy érthető) Ex Showder Club-bos Somogyi András és Rokker Zsolti, több mint kétórás esti show-ján vehetünk részt és Simon Józsi /don Simon/ az egri hegyközség elnökének kiválóságaink kulturálódhatunk…
 
Két humorista, egy borász, öt bor, szerintem a legjobb válogatott felállás, melyhez, ha kedved úgy hozza, Bajzi papa (éttermünk sokra értékelt séfje) kiváló bor és humor korcsolyáiból válogathatsz.
 
Ez az este mindössze 2.500,- Ft-ba kerül, de remélem én, hogy mégis a duplájába J, mert magaddal hozod kedvesedet is, így vele együtt a jókedvedet!
 
Tehát, ha Te is úgy gondolod, találkozzunk
Szilvásváradon a Lovas étteremben, november 4-én 19:00-kor!
 
 
Szeretettel várunk a Lovas étteremben!
 
 
Helyfoglalás:
Tel: + 36 36 564 057
 
 
Üdvözlettel:
 
 
Gál Gábor
Vendéglősmester
Lovas étterem
+ 36 30 9552 180

 

Főzőiskola hétvégenként Egerben az olasz tradicionális konyha jegyében!

 

Mindig is késztetésem volt a főzés iránt, és úgy gondolom jó dolog ezt a felemelő foglalatoskodást sűrűn gyakorolni, ezáltal is rengeteg boldogsághormont generálni szervezetünk számára.
No ez egy jól talán nemigen sikerült blama duma volt, de azért ne törölj ki azonnal a fiókodból!
Laura Bellinazzival, aki 10 éven keresztül a Grignani Agriturismo Szilvásvárad séfje és rendezvényszervezője volt – egyébként legkisebb fiam, Máté (5) keresztanyja – téli estéken a szilvásváradi Petőfi úti házuk nyárikonyhájában gondosan elfogyasztott vacsora és természetesen nem kevés egri bor után, mindig arra az elhatározásra jutottunk, hogy egyszer jó volna valahol a világban nyitni egy kis kifőzdét és együtt főzőcskézni. A gondolat nem volt rossz, de mi itt rekedtünk szeretett hazánkban és most az új egri üzletünk kapcsán azt találtuk ki, hogy nem rögtön Vietnamban vagy Kambodzsában nyissunk egy olasz-magyar kifőzdét, először csak süssünk-főzzünk itthon, szívvel és lélekkel és ezt az élményt adjuk át másoknak is.
Ezért arra gondoltunk, hogy hétvégenként „olasz főzőiskolát” szervezünk az eredeti olasz falusi tradicionális étkek jegyében. Laura irányít, utasít, megmutat (hablatyolni is fog sokat J ) és elvisz bennünket valahová Toscanába, Poggibonsi környékére, ahol minden áldott nap hasonló ételeket rak az asztalra a Nonna és hangosan beszélő, hadaró népes családja körülüli a pasztás tálat, jó sok bor kíséretében elfogyasztják vacsorájukat és megbeszélik a világ folyását.

 

Vadászgatunk, vadászgatunk?

Bizony-bizony, és már hacsak megint valami érdekes új dolog nem jut eszembe, tényleg nem fájdítom – sajdítom a szíved az október 9-i szarvasgomba vadászatig.
 
Demeter Csabi barátom egy SZUPER DÍJAT ajánlott fel a győztes kutya tulajdonosának (bár én inkább a barátjának szót szívesebben alkalmazom ez esetben). Egy DUPLA(!) Magnum (3 l) dedikált XY-t. (Hé, ez már tényleg nem semmi, ha a Pukli kutyám már teljesen „kész” kereső lenne, tuti benevezném!)
 

Kedves Látogató!

Az idei termés az időjárásnak köszönhetően nagyon jónak ígérkezik.

Az augusztusi szüretről készült képeket itt megtekintheti.

Szarvasgomba szüret 2010 Augusztus képekben >

Üdvözlettel:

Gál Gábor

Szarvasgomba vadászat 2010

2010.08.12. 11:03

 

Szarvasgomba vadászat - Szalajka-völgy - Szilvásvárad

 
Tombol a nyaralási idény, mely idén az időjárás tekintetében nem kényeztette túlzottan el az üdülni vágyókat. Mi is a családdal nekivágtunk a magyar tengernek, de sajnos korábban haza kellett jönnünk, mivel viharban még az amúgy is imádott Balatonunknál sem sokat lehet csinálni pici gyermekkel.
 
És hogy miért mondtam ezt el?
 
Mert, hogy ez az időjárás a mezőgazdaságot sem segítette, ellentétben a gombák fejlődésével. Rekordtermés volt július végén és augusztus elején tinórából valamint rókagombából. Betáraztunk belőle szépen!
 
De a legfontosabb, hogy ígéretes szüretre van kilátás szarvasgombából is. Kemény, nagy érett gombákat gyűjtünk már most is, és ami biztató, hogy az illata is kezd már megjönni. Én már párszor bereggeliztem belőle egyszerű omlett kíséretében.
 
Összességében egy kitűnő szarvasgomba vadászatnak nézünk elébe idén október 9-én.
 
 
Hasonlóan a korábbi évekhez idén is lesz falusi reggelizgetés, keresőkutyák országos versenye, ültetvénybejárás, szarvasgomba termékbemutató és vásár illetve az Egri Reform Séf Club ételeivel és az „egri borvidéki válogatott” italaival barátkozhatunk a délután és az este folyamán.

 

 

És ami még nem volt:
 • amatőr szakácsok szarvasgomba ételkészítési versenye
 • ajándék szarvasgombás meglepetés az otthon maradt barátoknak
 • és ha kapitális méretű gombát sikerül találunk el is árverezzük azokat!
 
 
Jegyezd be a naptárodba! Október 9-én találkozzunk Szilvásváradon a Lovas Étteremben és töltsünk el egy kellemes napot a Szalajka völgyben, kitűnő ételek és italok Társaságában!
 
 
Helyfoglalás, Elérhetőségek:
Lovas Étterem Szilvásvárad
Szalajka-völgy
3348 Szilvásvárad
Tel.: (+36) 36/ 564 056
          +36 30 / 9552 180

 

 

Idén, első alkalommal „lép fel” éttermünk a Zsálya Bisztró a Dobó téren. Kitűnő alkalom a Bisztró számára a Bikavér ünnep és Borfesztivál, ahol megmutathatjuk magunkat Eger és a Világ számára, hogy vagyunk és számíthatnak ránk bármilyen céges és családi kedvezmények kapcsán egyaránt.
 
A nyár folyamán egyébként is igyekszünk színes programokkal kedveskedni. / Rokker Zsolti-Duma Terasz, Herczeg Flóra – Presszer est, tengeri halas-grilles estek…., de kiemelkedő eseménynek ígérkezik az idei Bikavér Ünnep!
 
Összefogtunk a Csabákkal és megpróbálunk kitenni magunkért. Demeter Csabi barátunkkal összeszövetkeztünk és kiváló bikavére mellé illő hozzávalót igyekszünk prezentálni. Húsos, fiatal malac császárhúsához vargányás malacfül ragut kínálunk.
 
Bátor vállalkozásnak tűnik, reméljük a közönségnek tetszeni fog!
 
Bolyki Jani sajnos későn ébredt és nem adta le időben bikavérét minősítés céljából, így az éttermi sátrunkban üresedés lett borászilag.
 
Hangácsi Csaba jelentkezése pont kapóra jött, így az ő Bikavéréhez Macsinka Jani egy hideg „Bisztró tálat” álmodott meg a nálunk megszokott helyben sütött kenyér különlegességekkel. Izgalmas hétvégének ígérkezik, úgyhogy készülünk és reméljük az érdeklődés sem marad majd el!

 

Hírek érkeztek a Lovasból!

2010.06.18. 14:40

Hírek érkeztek a Lovas Étteremből!

 
Levonult az ár (sajnos nem az energiáé és a bérleti díjaké), csak az esőzések utáni áradásra gondolunk.
 
Barátommal, a Benczúrral volt szerencsénk egy kézműves borászatot meglátogatni, ahol ezelőtt kb. 6-7 évvel jártam. Különleges borokat kóstoltunk és kellemes egyéniségekkel ismerkedhettünk meg.
 
Gratulálok, Orsi és Zoli!
 
A borfogyásotok rajtunk többé nem múlik, mi biztosan pusztítjuk a készletet erősen. Abrakadabra, Kétezernyolc és a Tehénfélék. A bornevekből is kiderül, hogy az ostorosi Orsolya pincében semmi sem szokványos és sablonos.
 
Nyakunkon a szilvásváradi lovas napok, a nemzetközi fogathajtó verseny, azaz sajnos csak volt, mivel az az irdatlan mennyiségű víz, ami ránk hullott, még arra is „járhatatlanná” tette az erdei maraton pályát és az akadályokat.
 
Viszont jó hír! Június 26-án, szombaton a lovas pályán, - a Lovas étterem mellett!!! – show hajtás, póni verseny és este Mága Zoltán koncertje lesz látható egy fergeteges éjszakai lipicai show-műsor keretében.
 
A program szupernek ígérkezik. Mi is készülünk, külön sátrat állítunk az étterem mellé, etetjük a pisztrángokat, hogy minél nagyobbakra és ízletesebbekre fejlődjenek.  Válogatjuk a borokat a fröccslapra, úgyhogy nagy baj nem lehet. Még egy jó hír: ha minden igaz, augusztusban ezt a rendezvényt is megismételjük. Hajrá!
 
És hogy mi várható a közeljövőben? Július 10-én Pisztráng és borfesztivál a Szalajka völgyben, új helyszínen, mégpedig a bazársoron! Az események két sátorban zajlanak. Kiváló pisztrángételek, és friss üde egri borok kíséretében, kézművesek, fellépő művészek, stand up comedy Aranyosi Gáborral és még sokan mások. Este koncert, buli kifulladásig.
 

A Lovas étterem ételkínálata:

 
-         mandulás vajban sütött pisztrángfilé szarvasgombás kukoricapürével és bazsalikomos gyümölcs nyárssal
-         grillezett szivárványos pisztrángfilé fokhagymás mézzel kenegetve, zöldséges hajdinalepénnyel
 
A hal remekekhez Bolyki Jani barátom királyleánykáját és kedvenc rosémat kínáljuk.
 
Így a nyárelőről kb. ennyit, aztán majd a többi meglátjuk.
 
Ja, az esti Show-műsorra célszerű asztalt foglalni.
 

 

Szarvasgomba Vadászat 2010

2010.06.17. 11:31

13. Szarvasgomba vadászat Szilvásváradon a Szalajka-völgyben 2010. október 09.

 
 
Program ajánlatunk:
 
    * közös reggeli must kóstolóval
    * kisvonattal utazás a kutyás versen helyszínére
    * kereső kutyák országos versenye a szabadtéri erdei múzeumnál
    * közben ill. utána éles keresés a Szalajka-völgyben
    * eredmény hirdetés, díjkiosztás
    * gála étkezés a reform séf klub mestereivel ill. az egri "borvidéki válogatott" boraival
 
Napközben lehetőség nyílik egyéb fakultatív programokra is:
 
    * szarvasgomba ültetvény bejárása
    * főző oskola
    * szarvasgomba termékbemutató és vásár
    * pálinka kóstoló és vásár
    * bükki sajt manufaktúra termékeinek bemutatója és vásár
 

Itt volt a Húsvét!

2010.04.07. 14:12

Itt volt a húsvét, itt volt újra!

De mielőtt eljött volna, szerveztünk egy jó kis borvacsorát a Hotel Aqua Zsálya bisztrójába., Bolyki Jani barátunk kiválóságai mellé Macsinka Jani ötletes télbúcsúztató és tavaszköszöntő kompozícióit kóstolhattuk. Meta Tema, Bikavér és ’07-es Merlo … kiváló italok és hogy mit kóstoltak mellé: libamájhab, marhapofa, szarvasgerinc, de akárhogy is fáj, a kacsamell volt a sztár, bár a 2007-es Meta Tema a házi körtefagyival igencsak nagyot ütött.
 
Rosé kacsamell sütőtökös spenóttal:
 
-          A kacsamellet kevés sóval elősütöm egy serpenyőben, majd levákuumozzuk frissen őrölt borssal és kakukkfűvel.
-          33 percig alacsony hőmérsékleten főzzük (sous vidolom, de én inkább a magyar elnevezéseket kedvelem)
-          Tálalás előtt rápirítok újból a serpenyőben.
-          A felkockázott sütőtököt borssal, kakukkfűvel olívaolajban megpirítom.
-          A friss parajleveleket szintén egy kis olíván kevés fokhagymával kissé megfonnyasztom.
-          Tálalás: a ????? sütőtökre helyezem a spenótot és a rozéra sült kacsamell szeleteket, majd körbeöntöm egy kis vörösboros mártással.
-          Bolyki János Nem lát, nem hall, nem beszél bora dukál hozzá.
 

Február

2010.02.16. 13:19

Hello, mindenki!

Harmincadikán megmérkőztek henteseink a szilvásváradi Lovas étterem és az egri Zsálya bisztró díjaiért. A hangulat igen jó volt, majdnem reggel mentünk haza! Kiváló szalámik, disznósajtok, kolbászok, kocsonyák és házi pálinkák versenyeztek a közönség elismeréséért. Jó buli volt! Jövőre biztosan megrendezzük újra.
 
 
Egy mozgalmas hetet tudhatunk magunk mögött ismét. Épült-szépült az egri új üzlet, a Hotel Aqua és az étterem, a Zsálya bisztró.
 
Egy kis ízelítő a látványtervből. (Katala Stúdió! Király!)
 
 
 
Szombaton egész nap fociztunk a téli kupákban – a legfontosabb meccseket hoztuk is az Egerszalókiak ellen, így már 5 ponttal vezeti a Lovas étterem csapata a tabellát. Hajrá, fiúk! Csak így tovább a megkezdett lenini úton.