V. Országos Tarokkverseny

2012.01.19. 16:14

AZ EGRI GIBÁS IMRE TAROKK KLUB
V. ORSZÁGOS TAROKKVERSENYÉT
RENDEZI MEG,
2012. MÁRCIUS 31-ÉN, 10.00 ÓRAI KEZDETTEL
SZILVÁSVÁRADON A LOVAS ÉTTEREMBEN.

 

A tarokk szakirodalomban minden nagyra becsült szerző elfogadja, hogy az alapjáték a 20-as hívásos Paskievics. Ezt a gyönyörű és kristálytiszta logikával felépített játékot sokszor kényszerűségből, de még többször a „jó lappal nyerjél többet” elv alapján többen megreformálták. Kényszerűségből el lehet fogadni a 2 vagy 3 fővel játszott variációkat, s ha vannak olyanok akiknek a klasszikus Paskievics kevés variációt ad, s azt bővítik, azt is tudomásul kell venni. Mi úgy gondoljuk, hogy a leosztott lapunkat, annak erősségét elegendő kevés információval is partnerünk tudomására hozni, s abból lehetőleg teljesíteni a licitben vállaltakat. Ugyanez vonatkozik az ellenpárra is, hogy kontrájukkal jelezzék lapjuk erősségét. Amennyiben hibázás nem történik, s a szerencse sem pártol el egyik pártól sem, a legszebb játékok közé tartozik egy hirschkontrás 1-es játék, ahol valamelyik pár eléri a 48-at, hát még ha 47-47-et adnak a megszámolt pontok. Ezért,NAPIREND
 


7.30-9.30     Érkezés és regisztráció, sorsolás, reggelizési lehetőség,
mely rendelhető a nevezési lapon
10.00-10.55         I. forduló
11.00-11.55         II. forduló
12.00-12.55         III. forduló
13.00-14.30        Ebéd – kedvezményes menü rendelhető a nevezési lapon
14.30-15.25     IV. forduló
16.00-17.00    Döntő (1-4. helyezett), a további sorrendet eldöntő kisdöntők (5-8. helyezett, 9-12. helyezett, 13-16. helyezett és így tovább a nevezések számától függően
17.30-18.00        Eredményhirdetés, díjkiosztás
18.00-     Vacsora, kötetlen beszélgetés, igény szerint további kártyás asztalok, illetve kellemes élő bárzene hallgatás.


VERSENYSZABÁLYZAT AZ ORTODOX PASKIEVICS TAROKK JÁTÉK ESETÉN


E szabályzat célja, hogy a kupákon résztvevő, egymás játékát nem ismerő versenyzőknek olyan játék keretet nyújtson, amelynek figyelembe-vételével a bemondások mindenki számára ugyanazt jelentik és így remélhetőleg a játszmák eredményesebbek és "vita mentesebbek" lesznek.


BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK:


1. A tarokk kupán az vehet részt, aki e versenyszabályzatot és az általánosan elfogadott etikai normákat ismeri és azokat elfogadja, valamint vállalja a négy fordulón való részvételt és a verseny helyszínét, annak befejezéséig, nem hagyja el és a nevezési díjat befizette.

2. A verseny a klasszikus 20-as Paskievics szabályai szerint bonyolódik.

3. A versenyen limitált, max. 64 fő játszhat 16 db 4-es asztallal. A versenyen való részvétel az előzetes jelentkezési sorrendben történik, melyet e-mailban, levélben, ill. a helyszínen lehet megtenni. Amennyiben a nevezők létszáma úgy alakul, maximum 3 db öt fős asztalt állítunk fel.

4. Az I-IV. fordulók lebonyolítása gépi véletlenszerű sorsolással történik.

5. A zsűri 2 főből (versenyigazgató és a főrendező) áll, döntéseit minden esetben közösen hozza.
6. A zsűrit bármilyen vitás esetben akármelyik, az asztalnál ülő versenyző kérheti, de akkor annak döntései az asztal részére kötelezőek.
7. Abban az esetben, ha valaki a zsűri döntéseit felülbírálja, azt el nem fogadja, akkor az adott játékot a pillanatnyi állásnál félbe kell szakítani, az adott játékost ki kell zárni. A játék végeredményéről a zsűri dönt.

8. Egyes szabályok megszegése RENONSZ következménnyel jár, amelyről rendelkezés az adott szabálynál külön, illetőleg a renonsz szabályaiban található. A nem szabályozott vitás, valamint etikai kérdésekben a versenyigazgató dönt.

9. A szabályzat nem tartalmazza a tarokkjáték minden kötelező szabályát.

10. Egy forduló 55 percig tart, melynek végét jelezzük, és a folyamatban lévő parti az utolsó leosztás, ezután az asztaltitkárok a versenybíróságnak leadják a jegyzőkönyvet és kezdődik a következő forduló. (a játékidő ha engedi asztalonként max. 16 parti)

11. A játékok díjazása:
3-as játék:       1 pont
2-es játék:       2 pont
1-es játék:       3 pont
Szólós játék:     4 pont
Trulle:              2 pont
4 király:           2 pont
Pagát:            10 pont
Volát: játékfajtánként     6 pont
XXI fogás:                   42 pont
      A vonal alatti bemondások “csendben” teljesítése 50%-os díjazással jár.

12. Az asztaltitkárok, akik a jegyzőkönyvet vezetik, etikai okokból a jegyzőkönyvben csak a győztes párokat és a játék értékét regisztrálják, a pontos végeredményt csak az összes parti lejátszása után számolja ki a zsűri és rögzíti a számítógépen.

13. VERSENYPONTOK
a. 4 fős asztal sorrendjének megfelelően a versenypontok a következők:
1. helyezett: 10 pont
2. helyezett: 8 pont
3. helyezett: 6 pont
4. helyezett: 4 pont

b. 5 fős asztal sorrendjének megfelelően a versenypontok a következők:
           1. helyezett 10 pont
2. helyezett 8 pont
3. helyezett 6 pont
4. helyezett 4 pont
5. helyezett 4 pont

c. Holtverseny esetén a következőképpen kell a sorrendet eldönteni:
A holtversenyben lévő két játékos a két helyezés pontszámának matematikai átlagát kapja. Például ha a 2. és a 3. helyen holtverseny van:
1. helyezett 10 pont
2. helyezett 7 pont
3. helyezett 7 pont
4. helyezett 4 pont
5. helyezett 4 pont             


14. Az asztaltitkárok munkáját könnyítendő és azon elv, hogy „a jó lappal rendelkező játékos még többet nyerjen” ne érvényesüljön a 8 és 9 tarokk kézbenléte nem jár külön pontokkal (úgyis elég pontot kap a játszmából)

15. Az I-IV. fordulóban megszerzett helyezések pontjait összesítjük, ez adja ki a döntők előtti sorrendet (holtverseny esetén az asztaloknál megszerzett nyeremény összege dönt), majd a döntőkben  partik a végső sorrendet határozzák meg. A döntőkben mindenki tiszta lappal indul, tehát az eddig megszerzett pontjait nem viszi magával.

16/1. 8 vagy 9 tarokk bejelentése esetén a bejelentőnek (amennyiben nem ő a játékos, vagy a licitálás során nem derült ki hovatartozása) ellenfélként kontrával, partnerként passzal kell hovatartozását jelezni.

16/2. Pagát bemondás esetén kötelező a tarokkszám bemondása úgy a
játékosnak, mint a kontrásnak.

17. Az egyedül licitáló annyi lapot vesz a talonból, amennyit akar (3,2,1,0), ezzel
EMELHETI a játék értékét.
Kivéve: ha elölről invitált és nem fogadták.

18/1. Licitálás
Licitálni csak honőrrel lehet. Az általánosan elfogadott PRÓBALICIT az utolsó játékos számára adva van, de annak sikertelensége esetén (nem kap honőrt) szólós trull játékot kell (3x6 pont) partnerei számára jóváírni.

18/2. Invites licit
Invitálni általában csak NAGY honőrrel lehet. Pagáttal történő invitálás
kötelező pagát ultimó megjátszásával jár, melyet a bemondásban jelezni kell!
Amennyiben a licitálást nem az invitáló nyeri, a fogadó-felvevő köteles az
invitest meghívni! Lehet invittel kezdeni a licitet.
Viszontinvit nincs, azaz az invit fogadása ugrással újabb invitet nem jelent. A
licitálás során 1 ugrás XIX-es invitet, 2 ugrás pedig XVIII-as invitet jelent.
Megjegyzés:  a “tartom” az nem ugrás, szóló invit esetén is a fenti szabály
kell alkalmazni.

19. Fektetés
XX-ast, invitáló tarokkot, királyt és honőrt fektetni nem lehet. E szabályok
megszegése RENONSZ.

20. Lapot bedobni csak a fektetés előtti állapotot figyelembe véve,  a következő esetekben lehet: - szóló pagát, szóló XXI, mind a négy király kézbenléte esetén, vagy amennyiben a kézben egyetlen tarokk sincs. Ez esetekben a jogosult utolsó eldobási lehetősége a kijövő játékos indulásáig lehet.

21. Tarokk fektetése esetén, a játékosok a bemondások megkezdése előtt
kötelesek a lefektetett tarokkok számát jelezni. Ennek elmaradása RENONSZ.
Felvevőnek kötelessége a lefektetett tarokk (tarokkok) megmutatása.
5 fős asztal esetén a skartért az osztó felelős, hibájából történt renonsz értékét
tőle vonják le.
22. A bemondások és a játék emelése
Az emelés “a csillagos égig”, tehát Fedák Sáriig mehet.
Volát után csak pagát ultimót és XXI fogást lehet bejelenteni.

23. Lejátszás
Minden partit le kell játszani, kivétel a sima hármas Trulle, ahol mind a 3 honőr
a felvevők kezében van és ezt jelzik is.

24. Játék megnyerése
      A játékot a felvevő pár akkor nyeri, ha az ütéseinek pont értéke minimum 48. A
      játékot az ellenpár függetlenül attól, hogy kontrázott-e vagy sem, akkor nyeri, ha
      az ütéseinek pontértéke legalább 47. („BIKA” nincs)

25/1. Renonsz
         Hibás licitálás és bemondási hiba esetén, a hibázó játékos renonszot fizet.

25/2. Hibás játék, pl. rossz. lap tétele, szigorúan számít! (Lapvisszavevés semmilyen
         körülmények között nincsen.)
         Renonsz esetén a bemondott figurákat kell a hibázó játékosnak megfizetnie
         mindhárom partnerének.
         A bemondott vagy csendben teljesített XXI fogás utáni vétség miatt a fogó pár a
         XXI fogással járó pontokat megkapja, plusz még a vétkes az alapbemondásból
         származó pontokat is köteles saját pontjaiból mindhárom partnerének átadni.

25/3. A licitálásból és a játékból várható XXI fogás előtt történő elnézett renonsz esetén az asztalnál ülők megegyezésére van szükség a játék folytatásához, kivételt képez ha a vétkező esélyes a XXI elfogására, illetve a XXI behajtására
         (Ez esetben a fenti renonsz-szabályok a mérvadók.)


A verseny díjazása

A  nagydöntő helyezettjei feliratozott serleget kapnak. A első helyezett ezen kívül még egy vándorserleget kap.
Minden résztvevő végső helyezését igazoló oklevelet kap.

Nevezési díj: 2.000,- Ft/fő.

A nevezési díj befizetése a verseny helyszínén a Lovas Étteremben. (Kártyát a rendezők biztosítanak)

Egyéb szolgáltatásaink a regisztrált versenyzők és családtagjaik részére:


Ingyenes szolgáltatások:


Kocsikázás a Szalajka-völgybe, futószáras lovaglás, kisvonati belépőjegyek, múzeumi belépők a Lótenyésztési telepre, a Lipicai Lótörténeti Kiállításra, illetve az Erdészeti Múzeumba.


Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:  


- szálláslehetőségek: 3.000,- Ft/fő/éj-től 10.000,- Ft/fő/éj-ig
- kedvezményes reggeli 1.000,- Ft/fő
- kedvezményes ebéd  2.000,- Ft/fő
- kedvezményes vacsora  2.500,- Ft/fő

- este az eredményhirdetés után kötetlen beszélgetésre, borozgatásra, sörözésre, tarokkozásra, vacsorázásra, illetve kiváló élőzene hallgatására van lehetőség. A teljes fogyasztásból 10% kedvezményt biztosítunk.


Kérjük kedves tarokkos barátainkat, hogy jelentkezéseiket (a jelentkezési lapot kitöltve), ha van rá lehetőség, március 16-ig, írásban, vagy elektronikus levélben az alábbi címre küldjék el:


Gál Gábor
Szilvásvárad, Dózsa Gy. u. 12/1. Telefon: 30/9552-180, Fax: 36/355-555,

e-mail: lovasetterem@t-online.hu

Nevezési lap letöltése:  http://data.hu/get/4638591/NEVEZESI_LAP.doc

A bejegyzés trackback címe:

https://lovasetterem.blog.hu/api/trackback/id/tr453590456

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.